Huisbezoeken

  • Enkel telefonisch aan te vragen tussen 8u00 en 11u00
  • één van de artsen komt langs in de loop van de dag


Wij vragen u met aandrang om enkel huisbezoeken aan te vragen als u zich om gegronde medische redenen niet kunt verplaatsen.