Nieuws in de praktijk 

 Verandering online afsprakensysteem

 Vanaf nu kan je online alleen een afspraak maken door in te loggen met je NAAM, VOORNAAM en GEBOORTEDATUM. Enkel patiënten die gekend zijn in de praktijk zullen online een afspraak kunnen maken.

Ondervindt u toch problemen om in te loggen, neemt u rechtstreeks contact op met Doctena op het telefoonnummer 02/808.85.92.

Patiëntenstop: Om een goede medische zorg te kunnen blijven garanderen in de toekomst, aanvaarden wij geen nieuwe patiënten. Hebt u geen GMD in onze praktijk, kunnen wij u geen afspraak geven. Denkt u dat u hierop toch een uitzondering vormt (familie van patiënt bvb...), gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Neem altijd je E-ID mee als je op consultatie komt zodat wij steeds over de correcte identificatiegegevens beschikken.

 **

GDPR

Ook onze groepspraktijk valt onder de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 mogen we geen voorschriften, laboresultaten, enz. meer in de hal klaarleggen. Tevens mag er niet meer gecommuniceerd worden over medische informatie via niet beveiligde toepassingen zoals e-mail.
Lees hier meer over GDPR in onze praktijk.