Door de uitzonderlijke omstandigheden betreffende de COVID-19 epidemie, kan u momenteel geen afspraak online vastleggen. U kan echter wel telefonisch een afspraak maken door te bellen naar het nummer 03/457.12.47. Onze secretaresse helpt U met plezier verder.


Nieuws in de praktijk 

 

Coronavirus: update (12/03/2020)
Indien U klachten hebt van een infectie van de luchtwegen (koorts, snot, hoest of keelpijn,...), vragen wij U met aandrang om NIET tot de praktijk te komen wegens besmettingsgevaar en TELEFONISCH contact op te nemen op het nummer 03/457.12.47. De reisgeschiedenis is niet meer relevant!

 

Wilt u meer informatie over Coronavirus, klik hier.

Algemene instructies om het verspreiden van virusinfecties tegen te gaan (dus ook verkoudheden en het griepvirus):
Om besmetting van anderen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden. Bedek bij niezen of hoesten uw mond en neus met een wegwerpzakdoekje. Gooi de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was/ontsmet de handen. Er is handalcohol voor u beschikbaar in de praktijk.


Aanpassing telefoonmoment

Vanaf 3 februari is het tijdstip van het telefoonmoment aangepast, dit in de eerste plaats voor uw comfort, alsook dat van uw arts.U kan de details raadplegen bij 'bereikbaarheid'. 

Graag herinneren wij u eraan dat het telefoonuur NIET dient om afspraken te maken, en ook NIET om voorschriften of attesten te verkrijgen. Wel kan u op dit moment resultaten van labo-onderzoeken bekomen zoals dit afgesproken werd met uw arts.


Verandering online afsprakensysteem

 Vanaf nu kan je online alleen een afspraak maken door in te loggen met je NAAM, VOORNAAM en GEBOORTEDATUM. Enkel patiënten die gekend zijn in de praktijk zullen online een afspraak kunnen maken.

Ondervindt u toch problemen om in te loggen, neemt u rechtstreeks contact op met Doctena op het telefoonnummer 02/808.85.92.


Patiëntenstop: Om een goede medische zorg te kunnen blijven garanderen in de toekomst, aanvaarden wij geen nieuwe patiënten. Hebt u geen GMD in onze praktijk, kunnen wij u geen afspraak geven. Denkt u dat u hierop toch een uitzondering vormt (familie van patiënt bvb...), gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

Neem altijd je E-ID mee als je op consultatie komt zodat wij steeds over de correcte identificatiegegevens beschikken.


GDPR

Ook onze groepspraktijk valt onder de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 mogen we geen voorschriften, laboresultaten, enz. meer in de hal klaarleggen. Tevens mag er niet meer gecommuniceerd worden over medische informatie via niet beveiligde toepassingen zoals e-mail.
Lees hier meer over GDPR in onze praktijk.