! Indien er online geen raadplegingen meer vrij zijn en u toch nog dezelfde dag gezien wil worden omwille van een dringend probleem, kan u telefonisch terecht op 03/457.12.47 vanaf 8.00u.

! Vertegenwoordigers mogen geen afspraak maken in de patiëntenagenda. Voorlopig zijn er geen afspraken vrij voor vertegenwoordigers.Nieuws in de praktijk

 
**

E-attest

Vanaf nu werken wij in de praktijk met elektronische getuigschriften. U krijgt hierdoor uw consultatie sneller terugbetaald. Wij versturen het getuigschrift digitaal naar uw ziekenfonds en na enkele werkdagen staat het geld al terug op uw rekening.

 **
 Verandering online afsprakensysteem

Binnenkort kan je online alleen een afspraak maken door in te loggen met je rijksregisternummer. Enkel patiënten die gekend zijn in de praktijk zullen online een afspraak kunnen maken. 
Om een goede medische zorg te kunnen blijven garanderen in de toekomst, aanvaarden wij geen nieuwe patiënten. Hebt u geen GMD in onze praktijk, kunnen wij u geen afspraak geven. Denkt u dat u hierop toch een uitzondering vormt (familie van patiënt bvb...), gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Neem altijd je E-ID mee als je op consultatie komt zodat wij steeds over de correcte identificatiegegevens beschikken.

 **
GDPR

Ook onze groepspraktijk valt onder de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 mogen we geen voorschriften, laboresultaten, enz. meer in de hal klaarleggen. Tevens mag er niet meer gecommuniceerd worden over medische informatie via niet beveiligde toepassingen zoals e-mail.
Lees hier meer over GDPR in onze praktijk.